SDH Týček

Sbor dobrovolných hasičů v obci Týček by založen v roce 1897 a až do současné doby funguje na obecní úrovni a v rámci mikroregionu Zbirožsko.

Členská základna

Sbor má 35 aktivních členů z toho 17 dětí  a 12 čestných členů.

Vedení SDH Týček

Starosta SDH Týček
Michal Štědrý
tel.: 776 79 87 86
m.stedry@seznam.cz

Náměstek starosty
Petr Jančík
Jednatel
Jaroslav Dvořák
Velitelka
Lucie Lipertová
carodejka.luca@seznam.cz 

Kroužek mladých hasičů

Každý pátek od 17:00 se konají schůzky našich malých soptíků pod vedením Kamči, Vaška a Petry. V současné době máme 18 dětí. Nábor do kroužku probíhá celoročně.

Na další informace pokračujte směrem dolů.