SDH Týček

Sbor dobrovolných hasičů v obci Týček by založen v roce 1897 a až do současné doby funguje na obecní úrovni a v rámci mikroregionu Zbirožsko.

Akce SDH Týček

Letošní rok proběhl již pátý ročník masopustního průvodu v obci Týček. V plánu je pořádání dětského dne, Hasičského RODEA, Mikulášské nadílky a maškarního pro děti.
 

Hacičské Rodeo v Týčku

SDH Týček pořádá tradiční soutěž pro hasiče v netradičních disciplínách. Letošní rok již desátý ročník.  Všichni z řad hasičů a hasiček jste zváni.
 

Členská základna

Sbor má 35 aktivních členů z toho 17 dětí  a 12 čestných členů.

Vedení SDH Týček

Starosta SDH Týček
Michal Štědrý
tel.: 776 79 87 86
m.stedry@seznam.cz

Náměstek starosty
                 Petr Jančík
                 Jednatel
                 Jaroslav Dvořák
                 Velitelka
                 Lucie Lipertová
carodejka.luca@seznam.cz 

Kroužek mladých hasičů

Každý pátek od 17:00 se konají schůzky našich malých soptíků pod vedením Kamči, Vaška a Lucie. V současné době máme 18 dětí. Nábor do kroužku probíhá celoročně.

stránky Soptíků https://mhtycek.webnode.cz

Na další informace pokračujte směrem dolů.PROPOZICE HASIČSKÉ RODEO V TÝČKU 2017 -X. Ročník

Termín konání: 10. - 11. Srpna 2018 na koupališti v Týčku

 • Soutěž je na dva dny, přenocování ve stanech na fotbalovém hřišti v areálu koupaliště.
 • Příjezd družstev a prezence od 18:00 do 19:00 hodin.
 • Soutěž je určena pro 7 členná družstva mužů a žen. Soutěžit může více týmů z jednoho SDH. Startovné za jedno družstvo činí 400,- Kč.
 • Slavnostní zahájení soutěže ve 20:00 hodin.
 • První soutěžní družstvo odstartuje ve 22:00 hodin.
 • Soutěž se bude skládat ze čtyř disciplín:
 • Pátek ve 22:00 - Noční požární útok
 • poté navazuje - štafeta hasičské dovednosti
 • Sobota - 11:00 - záchrana a transport raněného ( vodní disciplína )
 • - 13:00 - Soutěž jednotlivců Triatlon "Železný HASIČ"
 • Noční požární útok - pátek
  start disciplíny bude zahájen ve 22:00, základna bude osvětlená pouze světlem PS, dráha bude osvětlena loučemi nebo jiným zdrojem světla, terče budou také osvětleny.
  Zdroj vody - nabírání z kádě, potřebné hadice 4 x C + proudnice, 2 x B, rozdělovač, stříkačka PS 12, 2 x savice A110, koš. Disciplína je maximálně pro 7 členů družstva. Po nastříkání terčů, necháte veškeré věci z útoku na dráze, budou součástí druhé disciplíny.

Průběh útoku:

Požární útok proběhne stejně jako na klasických závodech tím rozdílem, že dráha bude vytyčena dle dispozic koupaliště.

Příprava základny 5 minut. Na základně nastartovaná mašina. Celkový čas na pokus vč. přípravy max. 7 minut.

Pokus proběhne dvakrát, pouze při zjevné závadě na dráze nebo zařízení. Penalizace / neplatný pokus je nespojený koš, rozpojené savice.

 • Štafeta hasičské dovednosti - pátek
  disciplína je určena pro 4 členy družstva.

Po ukončení útoku se připraví 4 soutěžící ke druhé základně, kde se bude startovat.

Úkol je materiál, který zůstal na dráze po požárním útoku v co nejrychlejším čase sklidit a přenést na základnu č.2. materiál bude složen (hadice smotány). Na základně č.2 bude 4 x hadice C, 2 x hadice B, 2 x proudnice, 2 x savice, rozdělovač a koš.

Po úspěšném sklizení náčiní a materiálu na základnu běží soutěžící k připravenému stolu, kde bude připraveno pro každého 1 pivo, které musí vypít (jako odměna za předvedený výkon), soutěžící pijí všichni najednou, až bude vše vypité končí měření času.

Souběžně s druhou disciplínou č. 2 se připravuje na základně č.1 další družstvo na požární útok ( příprava 5 minut ).

 • Záchrana a transport raněného - sobota
  tradiční disciplína pro 7 členů družstva, 1 člen je raněný, 2 členové nesou nosítka, 4 členové jsou na raftu.

Od parketu vyráží současně dva týmy s nosítky, na kterých leží raněný a nesou ho k brouzdališti koupaliště, kde na ně již čeká námořnictvo na raftu. Raněný se přemístí do raftu a námořnictvo ho v co nejrychlejším čase převeze k hrázi koupaliště (ke skokánku ) a zpět, kde se raněný opět přesune na nosítka a nosiči s ním doběhnou zpět k parketu a položí i s nosítky na vyznačené místo, v tento moment se zastavuje čas.

 • Triatlon - Drsný hasič - jednotlivci
  disciplína pro 2 - 3 členy každého družstva. Při neobsazení disciplíny členy týmu bude k celkovému času připočtena penalizace 120 sekund.
 • Plavání - bude se plavat na šířku koupaliště
 • Střelba - vzduchovkou na padačky 3 otvory vzdálenost 5 m
 • Běh - vytyčenou trasou až do cíle

Po odstartování přeplavat na šířku koupaliště na druhé straně bude připravena střelnice, zde budou připraveny 3 diaboly na nastřelení 3 ran do padaček, za každou nesestřelenou padačku je 5 vteřin penalizace.

Po úspěšném nastřílení bude následovat běh po vytyčené trase do cíle.

ZMĚNA DISCIPLÍN VYHRAZENA !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časy všech disciplín družstev se sčítají.

Ceny: pro družstva poháry a originální diplomy

pro jednotlivce medaile a originální diplom

Protesty je možné podat do 15 minut po ukončení disciplíny a po zaplacení 500,- Kč.Startovné se bude hradit na místě při prezenci družstev ve výši 400,- Kč, nebo převodem na účet: 168181685/0300 VS: 101118 a v textu platby název SDH, nejdéle do 5. Srpna 2017.

Potvrzení o zaplacení na účet, i hotově bude vydáno při prezenci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 1. ČERVNA 2018 z důvodu zajištění stravy a občerstvení.

Těšíme se na Vás a na spoustu zábavy, kterou si společně užijeme.

Michal Štědrý Starosta SDH Týček 776 79 87 86, m.stedry@seznam.cz